רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

יחידת מזכירות וזכאות

יחידת מזכירות וזכאות

היחידה מהווה את הנהלת החשבונות הפנימית של המחלקה וכוללת:
 
  • עבודת מזכירות שוטפת
  • מענה טלפוני הכולל קבלת פרטים לשירותים ותכניות המתפרסמות באתר
  • קבלת קהל
  • ניהול תקציב
  • חישובי הזכאות לסיוע לפרטים ולמשפחות
  • דיווחים לגזברות המועצה ולמשרד הרווחה
מטרת היחידה היא למקסם את אפשרויות הסיוע לרווחת המשפחות.