רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים.

לפרטים אודות תכניות ושירותים המתפרסמים באתר ולצורך קביעת מועד לפגישה עם עובדת סוציאלית ניתן לפנות למזכירות המחלקה:
 
בימים א', ב, ד ו- ה' בשעות 09:00 - 15:00
בימי ג' בשעות 09:00 - 13:00 ו-16:00 - 18:00
 
טלפון: 09-8970101/5 | פקס: 09-8970127
כתובת המחלקה: רחוב הגפן 56, צורן | דוא"ל : social_s@kadima-zoran.muni.il
 
במצבי חירום שהינם מעבר לשעות העבודה, או בהכרזה על מצב חירום לאומי, ניתן ליצור קשר עם מוקד המועצה (פעיל 24/7 בטלפון 09-8902999) או לקבל אינפורמציה באתר המועצה בחירום.
 
 

יחידות המחלקה

קראו עוד

משאבי התנדבות וקהילה

קראו עוד

זכויות נהלים ותקנות

קראו עוד

טלפונים ארציים לשעת חירום

קראו עוד

עיר ללא אלימות

קראו עוד