רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

יחידות המחלקה

יעודה של המחלקה לשירותי רווחה וקהילה במועצה מקומית קדימה-צורן הוא לסייע ליחידים, משפחות וקהילות במיצוי יכולתם ולהגן על אלו שמפאת נכות, מצוקה או משבר מתקשים למצות את יכולתם.
 
בנוסף, המחלקה פועלת לאתר אוכלוסיות בסיכון ולטפל בהן בשותפות עם גורמים שונים בקהילה, תוך הפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות.
 
במחלקה לשירותי רווחה וקהילה פועלים אנשי מקצוע ובהם עובדות סוציאליות במטרה לסייע לפונים ולהגדיל את מגוון השירותים הניתנים על ידה לתושבי הקהילה.
 
המחלקה פועלת במסגרת חקיקה ממשלתית:
חוק שירותי הסעד, התשי"ח – 1958 ותקנותיו.
 
חוק זה מחייב את הרשויות המקומיות להקים ולהפעיל מערכות רווחה לתושבים לשם מתן טיפול סוציאלי.
כדי לבצע את היעדים והמשימות המוטלות עליה פועלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה באמצעות הנהלה, יחידות מקצועיות ומטה:

תחום בעלי מוגבלויות

קראו עוד

היחידה לאזרח הוותיק

קראו עוד

היחידה לטיפול בפרט ובמשפחה

קראו עוד

היחידה לטיפול בילד ובנוער

קראו עוד

יחידת מזכירות וזכאות

קראו עוד