רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פניה לקבלת הצעות בנושא ליווי חשבונאי לבתי הספר
2.
קול קורא לוקרים הארכת מועד
3.
מכרז פומבי מס' 31/2017 לאספקת ארוחות בתחום שיפוט המועצה
4.
מכרז מס' 30/2017 השכרת מבנה מועצה המשמש כיום כמכולת
5.
מכרז להשכרת מבנה המועצה המשמש כיום למכולת 08102017
6.
מכרז מס' 26/2017 לביצוע עבודות מבנה מעבדות תיכון עודד הגשת הצעה עד 3.9.17 בשעה 12:00
7.
מכרז מס' 27/2017 לביצוע עבודות קירוי והצללה למוסדות חינוך ומגרש הוקי בקדימה צורן
8.
הארכת מועד אחרון להגשת הצעות למכרז אכיפת חוקי העזר העירוניים בקדימה צורן - מספר מכרז 20/2017
9.
מכרז פומבי מס' 20/2017 מסמכי מכרז
10.
מכרז פומבי 'מס 2017/20 הודעות בדבר המכרז
11.
מכרז מס' 9/2017 - לביצוע עבודות טאטוא וניקוי רחובות בהמשך לפרסומים קודמים - מפגש ההבהרות שנקבע ליום 8.3.2017 – לא יתקיים המכרז (ומועדי ההגשה והמפגש) יפורסמו בהמשך בעיתונות וכן באתר המועצה.
12.
הבהרות למכרז 4/2017 ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה מפגש הבהרות נוסף ביום 28/2/2017
13.
מכרז מס' 2017/ 4 ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה
14.
מכרז מס' 34/2016 להלן התייחסות המועצה ע"י יועץ הביטוח לגבי שני אישורי קיום הביטוחים שהוצגו
15.
מכרז מס' 34/2016 לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק – מענה לשאלות הבהרה בנושא ביטוח
16.
מכרז מס' 2016 /34 לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק פרוטוקול מפגש הבהרות ומענה לשאלות הבהרה מהמשתתפים
17.
הבהרה הליך פניה לקבלת הצעות ליועץ רכש ניתן להגיש הצעות עד ליום חמישי 16.2.2017 בשעה 11:00 בלשכת מנכ"ל המועצה
18.
מכרז מס' 3/2017 הודעת הבהרה למכרז לעבודות אחזקת מערכות תאורה, תאורת רחוב ומתקני חשמל בקדימה צורן
19.
מכרז מס' 2017/3 לעבודות אחזקת מערכות תאורה, תאורת רחוב ומתקני חשמל בקדימה צורן
20.
מכרז מס' 2017/3 כתב כמויות לעבודות אחזקת מערכות תאורה, תאורת רחוב ומתקני חשמל בקדימה צורן
21.
מכרז מס' 2017/3 - לעבודות אחזקת מערכות תאורה, תאורת רחוב ומתקני חשמל בקדימה צורן המפגש התקיים במשרדי המועצה לפי הפרסום ביום 5.2.2017 בשעה 16:30
22.
הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות מכרז מס' 34/2016 הגשת הצעה עד ליום 15.2.2017 בשעה 12:00
23.
מכרז מס' 34 לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים הגשת ההצעה עד ליום 15.2.2017 בשעה 12:00
24.
מכרז מס 34/2016 לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים
25.
נספח א' הצעה למתן שירותי יעוץ וייצוג משפטי
26.
פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הבהרות עדכונים ומענה לשאלות הבהרה
27.
פנייה לקבלת הצעה למתן שירותי ניהול תהליכי גביה פנסיונים לקופות ויצרנים, בקרת הביצוע וטיפול בתיקון תשלומים יש להגיש עד יום 26.1.2017 בשעה 12:00
28.
פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי תהליכי רכש ו/או קידום פרוייקטים את ההצעה הוארך עד ליום 12/2/17 בשעה 12:00 וכי בשבוע הבא יפורסמו הבהרות לרבות שינויים בתנאי הסף – יש לעקוב
29.
נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית הננו להודיע כי המועד להגשת הצעות בפניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הוארך עד ליום 29.1.2017.
30.
הזמנה להגשת מועמדות יועמש חיצוני קבוע קדימה צורן פניה לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הננו להודיע כי המועד להגשת הצעות בפניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הוארך עד ליום 29.1.2017.
31.
מכרז יועץ/ת משפטי/ת חיצוני/ת קבוע/ה הגשה הננו להודיע כי המועד להגשת הצעות בפניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הוארך עד ליום 29.1.2017.
32.
מכרז 22/2016 - לאספקה והתקנת וילונות במוסדות חינוך וציבור
33.
ביטול מכרזי פומבי לתפקיד" יועץ/ת משפטי/ת חיצוני/ת למועצה
34.
מכרזים שפורסמו בעיתונות
35.
מכרז פומבי מס' 25/2016 למתן שירות הסעות
36.
מכרז 26/2016 לאספקת ציוד להנדסת מערכות עבור תיכון עודד - סיור נוסף יתקיים ביום 1.9.2016 בשעה 11:00 "גן גפן" רחוב ויתקין
37.
מכרז השכרת מבנה גן ילדים - מס' מכרז 27/2016- סיור נוסף יתקיים ביום 1.9.2016 בשעה 11:00ב"גן גפן" שברחוב ויתקין.
38.
מכרז 26/2016 כתב כמויות מעודכן למכרז ציוד להנדסת מכונות