רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי-(בקשה למשרה פנויה) יש להעביר את השאלון כחלק בלתי נפרד מקורות החיים בעת הגשת מועמדות
2.
תיאור תפקיד מנהלת מחלקת חינוך- הארכה עד 8.4.18
3.
תיאור תפקיד מנהלת מדור חינוך מיוחד- הארכת מכרז
4.
תפקיד מנהלת מדור חינוך מיוחד- הארכת מכרז
5.
למועצה המקומית קדימה-צורן דרושים מספר בעלי תפקידים