רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי כ"א/דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
שאלון אישי למועמד 2021
01/10/2021 12:00:00
2.
דרושים – מספר 36/2021 - לתפקיד מ"מ אב/אם בית איש/אשת תחזוקה בבית ספר, 100% משרה
21/10/2021 00:00:00
3.
מכרז פנימי/פומבי - מספר 38/2021 – לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת, 50% משרה
21/10/2021 00:00:00
4.
מכרז פנימי/פומבי - מספר 35/2021 – לתפקיד מזכיר/ת אגף שפ"ע, 100% משרה
21/10/2021 00:00:00
5.
מכרז פנימי/פומבי - מספר 21/2021 – לתפקיד עו"ס משפחות במצבי משבר, 75% משרה
21/10/2021 00:00:00
6.
דרושות ודרושים חונכות וחונכים צמודים לילד וסייעות מילוי מקום על פי קריאה
22/02/2021 00:00:00
7.
תכנית שנתית - לשנת 2021 להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות
31/12/2020 00:00:00
8.
דרושים בעלי מקצוע להתנדבות בשעת חירום