רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מתן תמיכות 2020 הגשה 1.3.2020-1.4.2020
26/03/2020 00:00:00
2.
תבחינים לשנת 2020 חתומים שנה"ע מודעה לעיתון
08/03/2020 00:00:00
3.
תבחינים לשנת 2020 חתומים שנה"ע
08/03/2020 00:00:00
4.
פרסום תמיכות 2020 הגשה עד 1.4.2020
05/03/2020 00:00:00
5.
פרסום מתן תמיכות (הארכת מועד עד תאריך 3/11)
07/10/2019 00:00:00
6.
מתן תמיכות למוסדות, עמותות ואירגונים לשנת 2019 ע"פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור המועצה המקומית קדימה צורן
30/06/2019 00:00:00
7.
פרסום מתן תמיכות 2019
8.
תבחינים למתן תמיכות
13/06/2019 00:00:00
9.
מתן תמיכות 2018
10.
ישיבת וועדת תמיכות 20.12.17
11.
ישיבת וועדת תמיכות 10.7.17
12.
חוזר מנכ"ל משרד הפנים נוהל תמיכות וטפסים
13.
תבחינים למתן תמיכות שנה"כ 2017
14.
פרסום מתן תמיכות הגשה עד 21.5.17 בשעה 12:00
15.
פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות - 2016
16.
תבחינים מעודכנים למתן תמיכות לשנת 2016
17.
החלטה לענין תמיכות 2015
18.
פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות - 2014