רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דין וחשבון שנתי 2011

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכתב לווי
2.
איסור פרסום
3.
הזיקה בין המועצד לעמותת בית יוסף
4.
הניהול הכספי במתנס סופי
5.
התמיכת בעמותת הספורט החינוך והחברה בקדימה
6.
הבקרה על חיובי חברת סופר קירור מוטי בעמ
7.
אולם הספורט
8.
התשתיות הפיזיות בישוב
9.
רישוי עסקים מעקב 2
10.
גבית כספים בשפי מעקב
11.
היסעי תלמידים למוסדות חינוך
12.
דרישת החוב של חברת ערים סופי
13.
מבוא כללי
14.
תוכן ענינים דוח ביקורת מס 8