רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הקצאות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע להקמת בית (הוסטל) לילדים ובוגרים עם אוטיזם
01/12/2020 00:00:00
2.
פרסום אפשרות הקצאת שלושה חלקי מבנה לצורך שלושה בתי כנסת בקדימה צורן
05/05/2021 00:00:00
3.
פרוטוקול ועדת הקצאות ישיבה שלישית - 27.4.2021 - בית לחיים עם חתימה
05/05/2021 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבה ראשונה - חתום - ועדת הקצאות שלושה בתי כנסת בצורן - דצמבר 2020
05/05/2021 00:00:00
5.
ספר הקצאות
29/10/2020 00:00:00
6.
פרוטוקול ועדת הקצאות בית כנסת רמת אמיר 15.1.18
7.
פרוטוקול וועדת הקצאות 11.12.17 - הקצאות מבני תנועות הנוער
8.
דחיית פרסום הקצאת בית כנסת
9.
הועדה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי הקצאת מבנה במצב שלד להקמת בית כנסת
10.
הקצאה בית הכנסת ברחוב הציפורים
11.
פרוטוקול ועדת הקצאות 26.9.2017 - אישור להקצאות מבני תנועות הנוער
12.
נוסח פרסום שני להקצאת מבנים לתנועות הנוער
13.
נוסח פרסום שני להקצאת מבנים לתנועות הנוער
14.
טופס בקשה להקצאת קרקע / מבנה
15.
טופס רשימת מתפללים לבקשת הקצאה למטרת בית כנסת
16.
נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית