רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרז 26/2017

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מסמך הבהרה מס 1
2.
מסמך הבהרה מס 2
3.
מסמך הבהרה מס 3
4.
מסמך הבהרה מס 4
5.
מסמך הבהרה מס 5
6.
מצ"ב סיכום סיור קבלנים מכרז מבנה מעבדות תיכון עודד
7.
כתב כמויות מעודכן מיום 15.8.17.
8.
נוסח מכרז 26/2017 והסכם להפצה סופי
9.
מעבדות תיכון עודד נספח ביטוח
10.
מעבדות תיכון עודד מפרט טכני מעודכן מיום 27.8.17