רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תכניות פיתוח למכרז

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
רשימת תוכניות
2.
תכנית פיתוח כללית 174-420
3.
תכנית פיתוח כללית 174-404
4.
תכנית פיתוח כללית 174-400
5.
תכנית פיתוח כללית 174-100