רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תכניות מ א למכרז

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
שרטוטים למכרז
2.
מקרא
3.
מפרטים טכניים
4.
קדימה עודד שרטוטים
5.
1339-7-A-3-50
6.
1339-7-A-2-50
7.
1339-7-A-1-50