רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

אדריכלות למכרז

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
Notes-D
2.
Notes-3
3.
Notes-2
4.
Notes-1
5.
KD-MAKIF-pl-list
6.
KAD-Labs-Mich-10
7.
KAD-Labs-Mich-9B
8.
KAD-Labs-Mich-9A
9.
KAD-Labs-Mich-8
10.
KAD-Labs-Mich-7
11.
KAD-Labs-Mich-6
12.
KAD-Labs-Mich-4
13.
KAD-Labs-Mich-3
14.
KAD-Labs-Mich-2
15.
KAD-Labs-Mich-1