רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תוכניות קונסט למכרז

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תוכניות לפרויקט מבנה
2.
11066400KD-6-400
3.
11066210KD-6-210
4.
11066050KD-6-050
5.
11066040KD-6-040
6.
11066030KD-6-030
7.
11066020KD-6-020
8.
11066012KD-6-012
9.
11066011KD-6-011
10.
11066010KD-6-010
11.
11066000KD-6-000