רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תכניות אדריכלות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
רשימת חומרי גמר לבנין
2.
KD-SPHALL-MICH - 171212 _DET_6
3.
KD-SPHALL-MICH - 171119 _sections_2
4.
KD-SPHALL-MICH - 171119 _plans_1
5.
KD-SPHALL-MICH - 171119 _NOTES_3
6.
KD-SPHALL-MICH - 171119 _NOTES_2
7.
KD-SPHALL-MICH - 171119 _NOTES_1
8.
KD-SPHALL-MICH - 171119 _elevations_3
9.
KD-SPHALL-MICH - 171119 _DET_6
10.
KD-SPHALL-MICH - 171119 _acus_4