רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תיקית תוכניות חשמל

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
רשימת תכניות
2.
1135-2-6-B+R לוח -Model
3.
1135-2-5 גג-plot
4.
1135-2-3,4 -4.62-ק' תחתונה
5.
1135-2-3,4 -4.62-ק' קרקע
6.
1135-2-2 פרטים הארקת יסוד-Model
7.
1135-2-1 הארקת יסוד-plot