רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תיקיית תוכניות קונס

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
kadima ulam sport-pituch-plan+sec
2.
kadima ulam sport-mmm-mmm
3.
kadima ulam sport-gag-sec
4.
kadima ulam sport-gag-gag
5.
kadima ulam sport-found-found
6.
kadima ulam sport-4.74--4.74
7.
kadima ulam sport-0.00--0.15