רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרז 6/2018

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אישור קיום ביטוחים קבלנים קבלנים הנגשה קדימה צורן
2.
מכרז ביצוע הנגשות סופי
3.
תח' תחבורה ציבורית-סקר 54 תחנות
4.
מתנס קדימה-מרכז קהילתי קדימה
5.
מתנס צורן
6.
מחלקת גביה
7.
מועצה דתית
8.
מועדון פיס לקשיש-קדימה
9.
מבנה מועצה-קדימה
10.
מבנה מועצה-צורן
11.
יחידה תעסוקתית מוגנת
12.
חטיבת ביניים גוונים
13.
ביס ניצני שרון
14.
ביס לב רן
15.
ביס יובלים
16.
ביס יגאל אלון
17.
ביס אור תורה
18.
אולם ספורט צורן
19.
אומדן עלות הנגשה סקר משרד הפנים
20.
אומדן לתחנות אוטובוס
21.
אומדן למבני ציבור
22.
אומדן לבתי ספר
23.
אגף הנדסה