רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרז 12/2018

nfr
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
גני ילדים קדימה צורן - עבודות פיתוח מעודכן
2.
כתב כמויות לעבודות פיתוח גני ילדים
3.
רשימת גמרים
4.
רשימת תוכניות אדריכלות