רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תכניות הקונסטרוקציה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
GY zoran - 05-MMM-MMM
2.
GY zoran - 04-04-03
3.
GY zoran - 04-04-02
4.
GY zoran - 04-04-01
5.
GY zoran - 04-04-00
6.
GY zoran - 03-03-03
7.
GY zoran - 03-03-02
8.
GY zoran - 03-03-01
9.
GY zoran - 03-03-00
10.
GY zoran - 02-00-00
11.
GY zoran - 01-01-00