רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תוכניות אדריכלויות למכרז

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
רשימת תוכניות אדריכלות
2.
1593-WR
3.
1593-WS
4.
1593-WP00
5.
1593-WE
6.
1593-W00-ak
7.
1593-W00
8.
1593-N
9.
1593-M
10.
1593-A