רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
בקשת העברה מגן אחד למשנהו לשנת הלימודים תש"פ
24/06/2019 00:00:00
2.
בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו לשנת הלימודים תש"פ
24/06/2019 00:00:00