רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים משנת 2014

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת תנועה מקומית מיום 18.5.14
18/05/2014 11:11:00
2.
ועדת תחבורה מיום 18.5.14
18/05/2014 11:11:00
3.
אישור ועדת תנועה - כניסה חקלאית מכביש 562
08/05/2014 11:11:00
4.
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 6.3.14
06/03/2014 10:00:00
5.
ועדת תנועה 2013
01/01/2013 10:00:00