רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים משנת 2019

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 2019.7.30
30/07/2019 11:11:00
2.
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 30.7.2019
30/07/2019 11:11:00
3.
פרוטוקול וועדת תנועה 30.7.19 - המשך לוועדת תנועה 18.10.18, 24.1.19
30/07/2019 11:11:00