רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים משנת 2020

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית שהתקיימה בתאריך 20.2.2020 -חלק א'
26/05/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 20.2.2020 – חלק א'
26/05/2020 00:00:00