רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פנימי/פומבי מספר 43/2021 לתפקיד מנהל/ת מדור נוכחות וארגון במשאבי אנוש
19/12/2021 00:00:00
2.
מכרז פנימי/פומבי מספר 42/2021 לתפקיד דובר/ת הרשות המקומית
3.
מכרז פנימי מספר 30/2021 לתפקיד מנהל/ת אגף אזורי תעשייה
4.
דרושים- מספר 41/2021- מ"מ מנהל/ת מדור חינוך ומרכזי כ"א במשאבי אנוש, 100% משרה.
05/12/2021 00:00:00
5.
מרכז פנימי/פומבי- מספר 27/2021- מנהל/ת חשבונות, 100% משרה.
05/12/2021 00:00:00
6.
מכרז פנימי/פומבי- מספר 23/2021- מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול, 100% משרה.
05/12/2021 00:00:00
7.
ועדת דרושים מספר 39/2021 לתפקיד מ"מ מזכיר/ה משני/ת )רכז/ת בגרויות( בבית ספר תיכון )מילוי מקום ליציאה לחופשת לידה(
15/11/2021 00:00:00
8.
מכרז פנימי מספר 40/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה
15/11/2021 00:00:00
9.
דרושים – מספר 36/2021 - לתפקיד מ"מ אב/אם בית איש/אשת תחזוקה בבית ספר, 100% משרה
10.
מכרז פנימי/פומבי - מספר 38/2021 – לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת, 50% משרה
11.
מכרז פנימי/פומבי - מספר 35/2021 – לתפקיד מזכיר/ת אגף שפ"ע, 100% משרה
12.
מכרז פנימי/פומבי - מספר 21/2021 – לתפקיד עו"ס משפחות במצבי משבר, 75% משרה
13.
מכרז פנימי/פומבי מספר 34/2021 לתפקיד מזכיר/ת גזבר המועצה
14.
מכרז פנימי פומבי מנהל-ת מחלקת תשתיות ובינוי
05/10/2021 00:00:00
15.
מכרז פנימי פומבי מנהל-ת חשבונות
05/10/2021 00:00:00
16.
מכרז פנימי פומבי לבורנט-ית בבית ספר על יסודי
05/10/2021 00:00:00
17.
דרושים מס' 32-2021 - נאמני קורונה בבתי הספר היסודיים
18.
דרושים מספר 2021/31 לתפקיד אם/אב בית במועדונית רווחה וחינוך
01/09/2021 00:00:00
19.
מכרז פנימי פומבי – מספר 29/2021 – מנהל/ת מחלקת תשתיות ובינוי, 100% משרה
12/08/2021 00:00:00
20.
מכרז פנימי מספר 2021/28 לתפקיד רכז/ת מחסני חירום ומקלטים רשותי
21.
מכרז פנימי פומבי – מספר 26/2021 - עובד/ת קידום נוער (תכנית היל"ה) 100% משרה
12/08/2021 00:00:00
22.
מכרז פנימי/פומבי מספר 22/2021 לתפקיד לבורנט/ית בבית ספר על יסודי
26/07/2021 00:00:00
23.
מכרז פנימי/פומבי מספר 17/2021 לתפקיד מנהלנ/ית בבית ספר בניהול עצמי
14/07/2021 00:00:00
24.
מכרז פנימי/פומבי מספר 2021/22 לתפקיד לבורנט/ית בבית ספר על יסודי קדימה – צורן
25.
מכרז פנימי/פומבי מספר 2021/19 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת
01/07/2021 00:00:00
26.
מכרז פנימי/פומבי מספר 2021/16 לתפקיד מנהל/ת מחלקת מוקד עירוני
01/07/2021 00:00:00
27.
דרושים מספר 20/2021 לתפקיד עו"ס משפחה ונוער
15/06/2021 00:00:00
28.
מכרז פומבי מספר 18/2021 לתפקיד מזכיר/ת גזבר המועצה
15/06/2021 00:00:00
29.
מכרז פנימי/פומבי מספר 17/2021 לתפקיד מנהלנ/ית בבית ספר בניהול עצמי
15/06/2021 00:00:00
30.
מכרז פומבי מספר 2021/14 לתפקיד מבקר/ת פנים וממונה על תלונות הציבור מועצה קדימה צורן
09/05/2021 00:00:00
31.
דרוש/ה מ"מ אב/אם בית איש/אשת תחזוקה בבית ספר, 100% משרה
21/04/2021 00:00:00
32.
מכרז פומבי מזכיר/ה משנה/משנית בבית ספר תיכון קדימה צורן 13-2021
07/04/2021 00:00:00
33.
דרושים עובדי אחזקה במרכז יזמות ועסקים
07/04/2021 00:00:00
34.
מכרז פומבי מספר 2021/8 לתפקיד מזכיר/ת מחלקת רישוי וקידום עסקים ומרכז יזמות עסקית
07/04/2021 00:00:00
35.
מכרז פומבי מנהל/ת מחלקת תברים 7-2021
07/04/2021 00:00:00
36.
כרז פנימי מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה 6-2021
07/04/2021 00:00:00
37.
מכרז פומבי מזכיר-ת גני ילדים קדימה צורן 12-2021
07/04/2021 00:00:00
38.
מכרז פומבי סגן/סגנית גזבר מועצה קדימה צורן 5-2021
07/04/2021 00:00:00
39.
מכרז פומבי מנהל/ת מדור חינוך ומרכזי כא במשאבי אנוש קדימה צורן 4-2021
07/04/2021 00:00:00
40.
דרושים – מס' 11/2021 לתפקיד עובד אחזקה במרכז יזמות ועסקים, 60% משרה.
21/03/2021 00:00:00
41.
מכרז פנימי מספר 2021/10 לתפקיד סגן מנהל מחלקת ספקים קדימה צורן
21/03/2021 00:00:00
42.
מכרז פנימי מס' 9/2021 לתפקיד מזכירת גזבר המועצה, 100% משרה
21/03/2021 00:00:00
43.
מכרז פנימי מס' 5/2021 לתפקיד סגן גזבר, 100% משרה
21/03/2021 00:00:00
44.
מכרז פנימי מס' 4/2021 לתפקיד מנהל מדור חינוך ומכרזי כ"א במשאבי אנוש, 100% משרה
21/03/2021 00:00:00
45.
מכרז פנימי/פומבי מספר 2021/2 סגן מנהל מחלקת נכסים אגרות והיטלים
10/03/2021 00:00:00
46.
מכרז פנימי מזכירת מחלקת רישוי וקידום עסקים ומרכז יזמות עסקית
07/03/2021 00:00:00
47.
דרושים מס' 2021/3 עובד אחזקה במרכז יזמות ועסקים
01/03/2021 00:00:00
48.
דרושים מספר 32021 לתפקיד עובדת אחזקה במרכז יזמות ועסקים, 60% משרה.
01/03/2021 00:00:00
49.
מכרז פנימי/פומבי מספר 27/2020 - מזכיר/ה מחלקת גני ילדים, 75% משרה
50.
מכרז פנימי/פומבי מספר 26/2020 - מזכיר/ה במחלקת חינוך מיוחד, 75% משרה
51.
מכרז פנימי/פומבי מספר 24/2020 - מנהלן/ית בבית ספר 100% משרה
52.
מכרז פנימי 15.2020 פקח-ית רישוי עסקים
53.
מכרז פנימי לתפקיד מנהל יחידת תיאום ובקרה
54.
מכרז פנימי חיצוני 17.2020 לבורנט-ית
55.
מכרז פנימי פומבי לתפקיד קצין ביקור סדיר 16.2020
56.
מכרז פנימי-פומבי לתפקיד מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול 20.2020
57.
מכרז פנימי/פומבי מספר 21/2020 לתפקיד גזבר
58.
דרושים עוזרי חינוך לבתי הספר היסודיים
26/11/2020 00:00:00
59.
מכרז פנימי מספר 13/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקה החינוך הקדם יסודי במועצה מקומית קדימה - צורן
01/07/2020 00:00:00
60.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 14/2020 לתפקיד מנהל/ת מדור חינוך מיוחד
17/06/2020 00:00:00
61.
מכרז פנימי/פומבי מספר 11/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך במועצה מקומית קדימה - צורן
02/06/2020 00:00:00
62.
מכרז פנימי/פומבי מספר 12/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקת קידום ורישוי עסקים במועצה מקומית קדימה צורן
02/06/2020 00:00:00