רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ארכיון הצעות/ועדות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
בקשה להצעת מחיר לדלתות כולל פירוק והתקנה את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 15/07/20 עד השעה: 12:00
05/08/2020 00:00:00
2.
בקשה להצעת מחיר לרכישת ציור מערכת סולארית הכולל פנאלים, ממירים, קונסטרוקציה, אבני שפה ואביזרי חשמל
3.
בקשה להצעת מחיר ציוד ספורט/תנועה לגני הילדים מועד הגשה 15.1.2020 בשעה 12:00
4.
בקשה להצעת מחיר 1/20 מכשיר לאיתור תשתיות חשמל תת-קרקעיות קדימה צורן הגשה 2/2/2020 שעה 12:00.
5.
בקשה להצעת מחיר בדיקת היתכנות הכנת תוכנית אסטרטגית וליווי להקמת חברה כלכלית קדימה - צורן
6.
בקשה להצעות מחיר לקורס אנגלית לצעירים
7.
בקשה להצעת מחיר לאחזקת מתקני מים וחלקי חילוף מוס"ח ומוס"צ מ.מ. קדימה צורן הגשה 01/03/2020 שעה 12:00
8.
בקשה להצעת מחיר 1/20 מכשיר לאיתור תשתיות חשמל תת-קרקעיות קדימה צורן הגשה 2/2/2020 שעה 12:00
9.
בקשה להצעת מחיר 3/2020 שיפוץ חיצוני מבנה שפ"ח קדימה הגשה 18/2/2020 שעה 09:00.
10.
בקשה להצעת מחיר תיקון קולרים וחלקי חילוף מוס"ח ומוס"צ מ.מ. קדימה צורן הגשה 01/03/2020 שעה 12:00
11.
בקשה להצעת מחיר שרות ותוכנה בתחום קולות קוראים הגשה עד 28.2.20 שעה: 12.00
12.
בקשה להצעת מחיר ספלים עם הדפסה הגשה עד 17.2.20 שעה: 14:00
13.
בקשה להצעת מחיר למנב"ט ויועץ בטיחות לאירועים במועצה קדימה צורן הגשה עד 23.2.2020 שעה: 12:00