רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

בנושאים קנסות, דוחות חנייה, איכות הסביבה וגזם יש לפנות

 
בכל פנייה בנושא: קנסות, דוחות חנייה, איכות הסביבה וגזם,
יש לפנות למוקד מילאון בטלפון שמספרו: 09-7931430
המוקד פעיל בימים א'-ה', בשעות 8:00-16:30