רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

החלטת תמא 42- לגבי כביש 561

תוואי כביש 561:
אנו מברכים על החלטת הועדה הארצית לתכנון ובניה
ששמרה על תוואי כביש 561 בהתאם לבקשת המועצה והוועדה המחוזית.
תוואי הכביש שיחבר בין כביש 562 לכביש 4, הרחק מבתי התושבים.
תוואי שיבטיח שמירה על גישה נוחה ובטוחה ליער, לחורשה ולמרחב הפתוח, זאת, במסגרת אישור תמ"א 42 השבוע בוועדה הארצית.
השלב הבא, אישור השרים.
 
החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבניה  - לחץ כאן