רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

עדכון דחיית עבודות יזומות בין התאריכים 15-20/3/20

שלום רב,
עקב המצב החדש והנחיות משרד הבריאות, העבודות שתוכננו לשבוע זה, נדחות בשלב זה.
הודעה על מועד חדש תימסר בהמשך.