רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

עדכון לגבי הותרה הפעלה של מסעדות, ברים אטרקציות

עדכון נכון לשעה 22:00 יום ג', 26/05/2020. ג' סיון תש"ף
הותרה הפעלה של מסעדות, ברים אטרקציות ועוד.
בעלי עסקים,
אנא מכם שמרו על ההנחיות ועל לקוחותיכם.
קישור לפרוט החלטת ממשלה:
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statemen260520
בברכה,
מנהלת עסקים קדימה צורן