רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ביום שלישי, ה-30/11, ללא תתקיים קבלת קהל בשעות אחר הצהריים במשרדי המועצה

 
ביום שלישי, ה-30/11, ללא תתקיים קבלת קהל בשעות אחר הצהריים במשרדי המועצה