רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

קבצי דוחות ביקורת מאושרים 2017

 
בתאריך 14.05.2019 אישרה המועצה את דוח מבקר המועצה לשנת 2017
הדוחות מותרים לפרסום ומוצגים לעיון הציבור באתר המועצה תחת החוצץ מבקר המועצה – דוחות ביקורת
 
ניהול פסולת מחזור - לחץ כאן
 
פינוי גרוטאות רכב - לחץ כאן