רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שינוי מדיניות פיקוד העורף

מדיניות ההתרעה של פיקוד העורף השתנתה ברמה ארצית
במקום מספרי אזורים, ייקראו שמות ישובים וההתראות תהיינה ממוקדות יותר.
אזור ההתרעה שלי הוא שם היישוב בו אני נמצא בזמן האזעקה.
למפת אזורי התגוננות המלאה ולמידע נוסף באתר פיקוד העורף: