רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

טקס חלוקת מלגות לסטודנטים בני היישוב

ביום 22.3.16 התקייםטקס חלוקת מלגות לסטודנטים בני היישוב בלשכת ראש המועצה - שביט מס
הסטודנטים שנבחרו לקבלת המלגות הציגו עצמם, את מוסדות ותחומי הלימוד
יצוין כי ב2015 שינתה המועצה את הקריטריונים באופן שאיפשר הגדלת המילגה לכל סטודנט נבחר, כך שהמלגה תשמש למטרתה
ברכות לסטודנטים ובהצלחה בלימודים
פורים שמח!