רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הכנות לבניה בבית ספר יובלים

המועצה מבקשת לידע את הורי הילדים בגן 2 ביובלים כי המודדים הגיעו לשטח בית הספר למדידות. במהלך השבוע יגדרו את שטח בית.הספר המיועד לחטצ כדי להתחיל בהכנות לבניה, נמשיך לקדם את תהליך הבניה ככל שניתן.