רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הרמת נוף בכל רחבי הישוב לקראת החורף

הודעת שירות לתושבים 13/11/2016: המועצה מבצעת בימים אלו הרמת נוף בכל רחבי הישוב לקראת החורף.