רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שינוי זמני קבלת קהל בשירותי משרד הפנים

 
יום שלישי קבלת קהל כרגיל 16:00-18:00
מיום רביעי ליום שני, החל מ 27/3/2017 (יום שני) בין השעות 8:00-11:00