רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שאלות ותשובות בנושא החניה בתשלום

 
שאלות ותשובות בנושא החניה בתשלום:
 
1. מפות הרחובות בהם תתבצע החניה בתשלום מצורפות. החניה בתשלום תתבצע רק במקומות בהם יוצב שלט המורה על התשלום והמדרכה צבועה בכחול לבן.
יש מקומות בישוב בהם נצבעו בעבר אבני השפה בכחול לבן אולם החניה בהם ממשיכה להיות בחינם ככל שלא מוצב בהם שלטים המורים על חובת התשלום.
 
2. החניה לתושבי קדימה צורן בחינם לאחר הנפקת תו חניה (מונפק חינם).
 
3. הזמנת התו מתבצעת דרך אתר המועצה.
 
4. איסוף תווי החניה יתבצע בבניין המועצה לאחר קבלת הודעה שהתו מוכן לאיסוף.
 
5. בחודש ספטמבר 2017 פקחי המועצה הונחו לתת אזהרות לחונים בכחול לבן ללא תשלום. ככל והחונה הינו תושב שיזמין תו חניה עד סוף חודש ספטמבר 2017 לא ירשם לחונה דו"ח. 
במידה והחונה לא יזמין תו חניה ישלח דו"ח בדואר. שימו לב - לרשותכם כששה שבועות להזמנת תו החניה.
 
6. החניה ברוב חלקי הישוב נותרת בחינם.
 
7. החניה בתשלום עד השעה 1600 בימים א- ה, במטרה לאפשר לאורחים ולתושבים המגיעים לאזור קריית החינוך חניה חופשית.
 
8. המועצה תמשיך לאכוף את חוק העזר לחניה, בכל חלקי הישוב לחונים באדום לבן ועל המדרכות.
 
9. ועדת התנועה אישרה את הצבת כל התמרורים המוצבים בישוב לאחר סקר תמרורים שבוצע עבור המועצה.
 
10. תשובות נוספות יועלו לאתר המועצה.
 
אנא חנו כחוק.
בברכה,
שביט מס - ראש המועצה