רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מוקדי איסוף פסולת אלקטרונית בקדימה צורן

 
המועצה המקומית קדימה צורן התקשרה עם תאגיד מ.א.י ליישום החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות כדי לאפשר לתושבי המועצה להפריד פסולת אלקטרונית מזרמי הפסולת היבשה ולהעבירה למיחזור מוכר. מ.א.י אחראית על מימון הצבת מכלי האיסוף , פינוי הפסולת שתיאסף, העברת פסולת הציוד למיון ולמיחזור מוכר בישראל. בנוסף אנו פועלים בשיתוף פעולה עם המועצה לקידום תהליכי חינוך מקיימים, המעודדים הפרדה במקור, העברת פסולת ציוד וסוללות למיחזור ולקידום חינוך סביבתי משמעותי בנושאי סביבה שונים.
 
לפרטים נוספים - לחץ כאן