רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

המלצות החוקר על תכנית המתאר והחלטת הועדה המחוזית בנושא

 
 
דוח חוקר התנגדויות תכנית מתאר - לחץ כאן
 
פרוטוקול ישיבה מספר: 2018028 לתאריך ישיבה מיום 16.7.18 - לחץ כאן 
בקשה לדחייה על בסיס סעיף 106 ב - לחץ כאן