רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

אלופה מקומית

 
המועצה המקומית מברכת את שקד עמיחי תושבת קדימה צורן על זכייתה באליפות ישראל בגודו
שנערכה בתאריך 15/2/19
גאים בך שקד.
 
קרן גרין
ראש המועצה