רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הנדסה

 
  פניה לחקלאי המועצה - היערכות לשטפונות - לחץ כאן
 
התנגדות המועצה לתוכנית המתאר 9/11/2017:
מצ"ב ההתנגדות שהוגשה בצירוף הנספחים.
 
 
תוכנית תת"ל 43: 
תת"ל 43 היא תכנית תשתית לאומית בעלת חשיבות מהמעלה הראשונה להרחבה ומחלוף כביש 4 בקטע שבין מחלף הדרים למחלף נחל חדרה. התכנית היא חלק מראייה מרחבית כוללת לשדרוג כביש 4 בקטע שבין מחלף גן רווה בדרום למחלף נחל חדרה בצפון.
 
לסרטון הדמיה - לחץ כאן 
 
תכנית מתאר דיון התנגדויות 14 בפברואר 2018 לחץ כאן 
 
מתחם A: 
 
החלטה בנושא מתחם A - לחץ כאן 
 
עדכון: תוכנית A הורדה מסדר היום של הועדה המחוזית ביום א'
(למען הסר ספק לא יתקיים דיון ולכן לא יצאו הסעות)
 
למכתב הורדה מסדר היום - לחץ כאן
 
הזמנה לישיבת ועדת משנה להתנגדויות - מתחם A
יום א', 13.12.2015 בשעה 9:00 ברח' הרצל 91, רמלה.
 
להזמנה - לחץ כאן 
 
להתנגדות המקורית של מ.מ. קדימה צורן לתוכנית מח/309 שהוגשה ב-11.2.15 - לחץ כאן
 
להתנגדות השנייה שהגישה המועצה לתוכנית מח/309 לפי סעיף 106 ב' אחרי תיקונים קלים - לחץ כאן
 
מתקני משחק תקציר מנהלים - לחץ כאן 
 
  
 
לתקנות התכנון והבנייה - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר (2014) - לחץ כאן
 
לטופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר - לחץ כאן
 
טופס היתר לביצוע עבודות זמניות בדרך - לחץ כאן 
 
שטחי שצ"פ מפת רובעים  - לחץ כאן
 
נוהל חתימת הסכם פתוח לתושב 10/05/17 - לחץ כאן
 
סעיפי ישיבה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - לחץ כאן 
 
בעלי תפקידים:
 
מזכירת מח' מהנדס : אירית אופיר
טלפון : 09-8902931
פקס : 153-9-8995686
דואר אלקטרוני: irit_o@kadima-zoran.muni.il
 
מהנדס המועצה : חנן טויטו
טלפון : 09-8902908
עוזר מהנדס : חגי לוי
טלפון : 09-8902944