רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

וטרינריה

וטרינר: ד"ר אודי זהרוני | Udi_z@kadima-zoran.muni.il 
 
קבלת קהל תתבצע בתאום טלפוני מראש
את הפגישות ניתן יהיה לתאם מול לידיה בימים א ו ד בין השעות 8.30 -11.30 בטלפון
בטלפון 09-8902922
 
הפגישות יתואמו לימים ולשעות הבאות:
 
קדימה:
טלפון: 09-8902942
חיסונים לכלבים ושעות קבלת קהל: ביום ג' 18:00-19:00
כתובת: ברח' הרצל 1, קדימה (מאחורי מבנה המועצה)
 
צורן:
טלפון: 09-8970104
חיסונים לכלבים ושעות קבלת קהל: ביום ה' 11:00-12:30.
כתובת: רח' הגפן 56, צורן