רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תכנית אבטחת הישוב

תכנית אבטחת הישוב
 
מטרת תכנית אבטחת הישוב הינה להגביר את ביטחונם האישי של תושבי קדימה-צורן.
 

תכולת תכנית האבטחה:

1. מוקד אבטחה עירוני - מוקד צופה במצלמות אבטחה ושליטה על מערכות הכריזה
2. תיעוד באמצעות מצלמות של הכניסות והיציאות הפעילות בישוב בשעות הלילה
3. אבטחת מוקדי פעילות עיקריים בישוב ע"י מצלמות ומערכות כריזה
4. אבטחת שטחי גישה לישוב שאינם בדרכים קונבציונאליים ע"י מצלמות אבטחה
5. אבטחת צירים עיקריים בישוב ע"י מצלמות אבטחה
 

* מצלמות האבטחה יתעדו במשך 24 שעות ביממה את הנקודות תוך יכולת איחזור ובקרת אירועים בישוב.

 

מימוש תכנית האבטחה תתבצע בשלבים :

שלב א' יכלול את מרכיבי התכנית אבל פריסת הנקודות תהיה בנקודות עם סדרי עדיפות גבוהה, בעלות של 1.5 מליון ש"ח. הסתיים !!! מצלמות הותקנו - מוקד צפיה עובד בשעות הלילה (פברואר 2012)שלב ב' - לאחר תקופת הרצה של שלב א' ייבחן מחדש תפקוד הפעלת המוקד ותוצאותיו. ובהתאם יוחלט אם להרחיב את הנקודות המאובטחות. המועצה תיקצב עוד 800 אלף ש"ח - בעבודה. (אוקטובר 2012)