רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חזונה של קרן גרין

חזונה של קרן גרין, ראש המועצה:
 
"ישוב עצמאי כלכלית,
מוביל בחדשנות ובשירות לתושב.
ישוב נקי ומטופח עם איכות חיים וסביבה,
שהחינוך בו מהווה מודל לחיקוי".