רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תו תושב

על מנת לקבל תו תושב על התושב יש להיכנס לטופס את תו התושב ניתן לקבל במשרדי המועצה או בדואר בהתאם להנחיות בעת מילוי הטופס

לתשומת לבכם על התושב לצרף:
 
1) רישיון רכב תקף
2) רישיון נהיגה תקף
3) תעודת זהות לרבות ספח רישום הכתובת
4) חוזה שכירות בתוקף אם המבקש הוא שוכר
5) אישור בעל רכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב( אם הרכב אינו רשום על שם המבקש)
לגבי רכב חברה או ליסינג יש להביא אישור חתום על דף לוגו של החברה עם חתימה של או קצין רכב או רו"ח או עו"ד או מנכ"ל במקרה של ליסיניג אז חוזה.
 
השירות ינתן ע"י נציג חברת מילאון 92 בע״מ זכיינית המועצה לנושא:
ימים של קבלת קהל – יום ג' 16:00-18:00
יום ה' 08:00-10:00
טלפון בשעות קבלת הקהל 09-7931430
דוא"ל לפניות pikuach@kadima-zoran.muni.il
(מרכז השירות לתושב לא רשאי לטפל בנושאי תושב או פניה לתובע העירוני ופניה תיעשה באמצעים אלה בלבד)
** בעצם הבקשה לתו תושב אני מאשר/ת שימוש ושמירת הפרטים במאגרי המועצה.
 

עדכון חשוב לגבי התשלום על הנפקת תו החנייה:

תושבות ותושבים יקרים.
עדכון חשוב לגבי התשלום על הנפקת תו החנייה בקדימה צורן:
על פי חוק העזר העירוני משנת 2013, הנפקת תו חנייה לתושבים כרוכה בתשלום של 40 ש"ח לכל שנה קלנדרית.
בשנה שעברה מועצת קדימה צורן אישרה פטור מתשלום לשנה אחת. ההחלטה היא בכפוף לאישור משרד הפנים.
לאור מצבה הכספי של קדימה צורן, משרד הפנים החליט עוד בקדנציה הקודמת,
לא לאשר את החלטת המועצה.
החשב המלווה ומשרד הפנים דרשו לפעול מיידית בהתאם לחוק העזר העירוני - כלומר לגבות את תשלום 40 השקלים עבור הנפקת תו החנייה לכל שנה קלנדרית.
ראש המועצה הנחתה את היועץ המשפטי של המועצה לפעול לתיקון תקנה של חוק העזר העירוני כך שתו החנייה יונפק לתושבים בחינם או בתשלום סמלי.
עדכונים נוספים בהמשך.
 
לינק לחוק העזר - לחץ כאן