רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חינוך ונוער

 
להורים שלום,
ועדת העברות לילדי החטיבה הצעירה – צורן ,
העולים בשנת הלימודים תשע''ט לחטיבות בבתי הספר לב רן ויובלים,
תתקיים ביום 23.5.2018 יום רביעי.
הורים המבקשים לערער על השיבוץ מוזמנים להגיש טופס בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו לא יאוחר מיום ב', 21.5.2018 בשעה 12:00.
 
טופס בקשת העברה לחץ כאן 
 
חנוך מונגש 
 
הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה שנה"ל התשע"ט - לחץ כאן