רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מחלקת חינוך

 
פגישות וקבלת קהל יתאפשרו רק בתאום מראש.
 
להלן מספרי הטלפונים לתאום בנושאים השונים:
בתחום חינוך ונוער בטלפון 098970103 - אריקה
מומלץ לפנות במייל hinuch@kadima-zoran.muni.il
 
קבלת קהל תתקיים בימים
בימים א' ב' ד' בשעות 8.30-12.00
יום ג' בשעות 16.00-18.00
יום ה' בשעות 12.00-14.00