רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

יזכור

 
 
   
 
 
 
 
   קדימה-צורן מוכירה את בניה אשר נפלו במלחמות ישראל ובשמירה והגנה על מדינה  ישראל - חללי צה"ל   ונפגעי  פעולות האיבה.
 
   דף זה להנצחת שמות ומעשי בנינו שקיפחו את חייהם לטובת המדינה.