רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חוקי עזר

לחוקי עזר קדימה צורן - לחץ כאן

 
אתר זה מכיל מידע לידיעה כללית בלבד.
הנוסח המחייב של חוקי העזר הוא זה המתפרסם ברשומות מעת לעת, והמידע באתר אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי. מועצת קדימה צורן לא תישא בכל אחריות שהיא בגין הסתמכות על המידע המוצג באתר.
 
לחוקי העזר כפי שמופיעים באתר של משרד הפנים ובאחריותם - לחץ כאן
(יש להקליד תחת "תוכן החוק" את שם הרשות: "צורן קדימה" וללחוץ על "חפש").
 
לחוק עזר בנושא איכות הסביבה לחצו כאן 
 
לחוק עזר כתבי הסמכה לפקחים מיום 18.4.2016 - לחץ כאן
 
לחוק עזר כתבי הסמכה לפקחים לפי החוק הארצי 12.9.16 - לחץ כאן
 
לחוק עזר הסמכות הפקחים לענין קנסות כלבים על פי חוק העזר 24.7.16 - לחץ כאן
 
ילקוט הפרסומים הסמכת פקחים לפי חוק עבירות מינהליות 15.06.17 - לחץ כאן 
 
לחוק עזר לקדימה-צורן (חיקוקי שלטון מקומי), תשע"ו-2016 -  לחץ כאן
 
לחוק עזר לקדימה-צורן (החלת חוקי עזר על הרשות המאוחדת), התשע״ד-2014 - לחץ כאן
 
לחוק העזר לקדימה-צורן (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ג- 2013 - לחץ כאן
 
לחוק העזר לקדימה-צורן (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"א 2010 - לחץ כאן
 
לחוק העזר לקדימה-צורן (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) התשע"ג 2013 - לחץ כאן
 
לחוק העזר לקדימה-צורן מינוי פקחים לעניין כלבת ופיקוח על כלבים התשס"ז 2007 - לחץ כאן