רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

החינוך המיוחד

מדור חינוך מיוחד- במחלקת חינוך
מדור חינוך מיוחד, פרטי התקשרות:
מנהלת מדור חינוך מיוחד- אסתי מגידיש
טלפון: 09-8970129
דואר אלקטרוני: esti.megidish@gmail.com
מזכירת מדור חינוך מיוחד- חגית קאפח
טלפון: 09-8970120
דואר אלקטרוני: hagitk@kadima-zoran.muni.il
 
 פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים -לחץ כאן
 מקבץ קייטנות, מפעלי קיץ ונופשונים 
 
הורים יקרים,
כמדי שנה, אנחנו מפרסמים רשימת קייטנות ונופשונים לילדים עם צרכים מיוחדים.
הרשימה מתעדכנת באופן שוטף באתר התוכן "הורים בקשר"- http://www.horimbekesher.co.il/Article/?ID=3743 אתם מוזמנים לעקוב ואף ליידע אותנו בכל פעילות קיץ נוספת.
 
הזמנה ליום פתוח בבי"ס בית אקשטיין (תום) ב-23.2.2015 בשעה 9:00. להזמנה - לחץ כאן.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי מגידיש.
למידע אודות סדנא דיאלוג בין הורים "מיוחדים" לרשויות - לחץ כאן
 

ועדות השמה

למידע אודות היערכות לוועדות השמה לקראת שנה"ל תשע"ז - לחץ כאן
להסבר להורים שילדם נדון בוועדות חינוך מיוחד - לחץ כאן
 
 
המדור פועל מתוך תפיסה כי כל ילד זכאי לחינוך המיטבי המתאים לצרכיו.
לכן, החליטה המועצה המקומית, באמצעות אגף החינוך, לשים את החינוך המיוחד בחוד החנית של העשייה ולקחת על עצמה את האתגר
לסייע ולקדם את אותם ילדים הזקוקים לצרכים מיוחדים.
 

יעדים רב שנתיים:

1) ועדות שילוב והשמה – יעד 12
הטמעת תהליכי עבודה של ועדות שילוב והשמה בהתאם ליעד 12 – יעד ההכלה של משרד החינוך.
מטרתו להכיל ולקדם את התלמידים עם הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל ובכך להפחית את מספר המופנים לוועדות השילוב וההשמה.
2) תלמידי חנ"מ מחוץ ליישוב
טיפוח הקשר עם התלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד מחוץ ליישוב, באמצעות מעקב וקשר עם הצוות הבין-מקצועי במוסד הלימודים.
3) העצמת סייעות ומלוות
העצמת צוותי הסייעות במסגרות החנ"מ ביישוב ומלוות התלמידים באמצעות הדרכה ופיתוח מקצועי.
 

נתונים:

בתחומי המועצה המקומית ניתן למצוא היום מגוון פלטפורמות של חינוך מיוחד, הן מסגרות ייחודיות והן מסגרות משלבות:
- 2 גנים לילדים בעלי עיכוב התפתחותי – גן נורית בצורן וגן רקפת בקדימה;
- 2 גנים לילדים בעלי לקות תקשורתית (אוטיזם) – גן גפן בקדימה וגן אלון בבית ספר 'לב-רן' בצורן;
כתות לתלמידים בעלי לקויות למידה:
· כיתה ב' – יגאל אלון בקדימה
· כיתה ד' - ניצני השרון בקדימה
· כיתה ח' – גוונים בקדימה
כיתות לתלמידים בעלי לקות תקשורתית (אוטיזים):
· כיתה ה' – בית ספר יובלים בצורן
· כיתה ז' – חטיבת גוונים בקדימה
 

תלמידים משולבים:

ישנם תלמידים המשולבים במערכת החינוך הרגילה בליווי צמוד של סייעות, החל מגני הילדים וכלה בבית הספר התיכון.
תקצוב המסגרות האמורות נעשה על בסיס חודשי. תקצוב זה כולל מימון שירותים ועזרים המותאמים לצרכי הילדים, ציוד המשמש אותם בתוך מבנה הגן ובחצר הצמוד לו.
המועצה המקומית מפעילה מערך הסעות ומלוות בהסעות לתלמידים הזקוקים לסיוע. לכיתות ובתי הספר לחינוך מיוחד הנמצאים מחוץ ליישוב.
בהתאם לזכאות שנקבעה להם בוועדות ההשמה. בשנה זו אנו מבצעים הסעות ל- 44 מסגרות חינוך מיוחד.
 

תפיסה חינוכית:

על החינוך המיוחד לפתח את עצמאות הילדים בעלי הצרכים המיוחדים, על מנת לקדם את שילובם במארג החברתי והתעסוקתי.
תפיסת העולם באגף החינוך מושתתת על ראיית הילד כמכלול מתוך מקום של כבוד לצרכיו האישיים, וזה ייחודה.
תפיסה זו מובילה למאמץ משותף לשם יצירת אקלים חינוכי וחברתי מיטבי עבור כל אחד מן הילדים בעלי הצרכים המיוחדים. בתוך כך מוקנות מיומנויות הלמידה תוך שימת דגש על הצרכים האינדיבידואליים.
במקביל לטיפוח הפרט וקידומו, שוקדים בבית הספר על הטמעת ערכים של סובלנות כלפי הזולת וקבלת השונה באמצעות שילוב תלמידים הלומדים בכיתות חנ"מ בכיתות רגילות.
 

תפיסה מקצועית:

כאמור, החינוך המיוחד אינו רק סיסמה אלא חזון של ממש, המתממש בהתאם להנחיות המקצועיות של משרד החינוך.
חזון זה בא לידי ביטוי בתפיסה המקצועית, של שיתוף פעולה בין המערכות השונות ביישוב – שפ"ח, החינוך הרגיל, מתנ"ס, המחלקה לשירותים חברתיים והמועצה המקומית על כל אגפיה.
בחינוך המיוחד ניתן למצוא שילוב ייחודי של מקצוענות בלתי מתפשרת ומסירות. אנשי המקצוע מכירים על בוריין את זכויות הילדים וזכאויותיהם, מקיימים דיאלוג משמעותי ופורה עם ההורים ושמים לנגד עיניהם את הצורך הנמשך בסובלנות ובאופטימיות.